Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Informacja nr 2 - Mediatorzy


Szanowni Państwo Mediatorzy!

Bardzo dziękuję za deklarację uczestnictwa w tygodniu mediacyjnym i mam nadzieję, że przedstawiciele Państwa organizacji zechcą dyżurować w godzinach pracy Sądu Okręgowego w Lublinie w Biurze Obsługi Interesantów (BOI) przy ulicy Krakowskie Przedmieście 43 w Lublinie lub w poszczególnych budynkach sądowych, jak również innych formach promocji mediacji w Polsce.
Niestety w bieżącym roku Sąd Okręgowy nie planuje Konferencji poświęconej problematyce mediacji w miesiącu października 2013 r.  lecz wspierać będzie wszelkie inicjatywy Państwa Mediatorów  związanych z Tygodniem Mediacji i w miarę napływu materiałów promocyjnych będzie zajmować się ich dystrybucją. Jeżeli planujecie  Państwo w tym okresie własne Konferencje czy spotkania, Koordynatorzy z okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie służyć będą Państwu wszelką radą i w miarę możliwości pomocą zarówno organizacyjną jak i merytoryczną.
Zwracamy się jednak do Państwa o pomoc merytoryczną-szkoleniową pro publico bono szkołom, które w bieżący roku przystąpiły do kolejnej edycji mediacji międzyrówieśniczej w zgłoszonych do programu gimnazjów z terenu województwa lubelskiego pod patronatem Ministra Sprawiedliwości i Rzecznika Praw Dziecka na wniosek Sądu Okręgowego w Lublinie i Sadu Okręgowego w Zamościu oraz Ministra Edukacji Narodowej na wniosek Kuratora Oświaty w Lublinie. Jeżeli deklarują Państwo współudział w efektywnym tworzeniu tego programu, to w niedługim czasie zgłoszą się do Państwa koordynatorzy do spraw mediacji lub osoby odpowiedzialne za realizację tego programu w poszczególnych szkołach celem ustalenia terminów spotkań lub szkoleń dla uczniów i kadry pedagogicznej.
W Konferencji informacyjno-szkoleniowej w dniu 27 września 2013 r. w Sądzie Okręgowym w Lublinie uczestniczyli przedstawiciele gimnazjów zgłoszonych do programu - dyrektorzy szkół, pedagodzy i przedstawiciele kadry pedagogicznej, natomiast Konferencja w dniu 11 października 2013 r. przeznaczona jest dla uczniów gimnazjów zgłoszonych do programu i z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc uczestniczyć w niej będą uczniowie z opiekunami i koordynatorzy do spraw mediacji z okręgów Sądów Okręgowych w Lublinie i Zamościu.
Pozostaję w przekonaniu, że wszyscy mediatorzy z naszego województwa przyłączą się do kolejnej edycji zrealizowanego  w ubiegłym roku programu mediacji międzyrówieśniczej Rzecznika Praw Dziecka w wybranych gimnazjach z okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie, a w Tygodniu Mediacji wykażą, że zasługujemy na zdanie Rzecznika Praw Dziecka w liście skierowanym do uczestników Konferencji w dniu 27 września 2013 r. na ręce Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie, że "Lublin staje się więc polską stolicą mediacji".

Z wyrazami szacunku

Eleonora Porębiak-Tymecka

Koordynator do spraw mediacji
Sądu Okręgowego w Lublinie


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Eleonora Porębiak-Tymecka
Dokument zarchiwizował: Zbigniew Wójcik
Data wytworzenia informacji: 2013-10-03
Data udostępnienia informacji: 2013-10-03
Data zarchiwizowania informacji: 2014-12-02