Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Informacja nr 1 - Mediatorzy


Szanowni Państwo Mediatorzy!

W związku ze zbliżającym się Międzynarodowym Dniem Mediacji przypadającym w bieżącym roku w dniu 17 października i ogłoszonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości na Konferencji Mediatorów w dniu 16 lipca 2013 r. Tygodniu Mediacji, uprzejmie proszę o niezwłoczne nadesłanie do Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Lublinie na adres  mnowak@lublin.so.gov.pl lub pocztą zwrotną na moją skrzynkę propozycji włączenia się Państwa indywidualnie lub jako członków organizacji zrzeszających mediatorów do zorganizowania tych obchodów w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie, najpóźniej do 5 października br. gdyż wymagać to będzie ode mnie i podległych mi koordynatorów z Sądów Rejonowych zaplanowanie i skoordynowanie odpowiednich działań tak, aby ich efekt  był jak najbardziej widoczny.

Informuję ponadto, że na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Lublinie w zakładce mediacje aktualności znajdują się informacje o działaniach koordynatorów z Sądu Okręgowego,  szkoleniach dla mediatorów, program Konferencji informacyjno-szkoleniowej dla przedstawicieli gimnazjów z terenu województwa lubelskiego w związku z rozpoczęciem kolejnej edycji mediacji międzyrówieśniczych, która odbędzie się w dniu 27 września 2013 r.
W związku z kolejną edycją tego programu zwracam się z prośbą do wszystkich mediatorów działających na terenie województwa lubelskiego do wsparcia działań koordynatorów do spraw mediacji w Sądach Rejonowych i aktywnego uczestnictwa Państwa  mediatorów w realizacji tego programu

Z wyrazami szacunku

Eleonora Porębiak-Tymecka

Koordynator do spraw mediacji
Sądu Okręgowego w Lublinie


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Eleonora Porębiak-Tymecka
Dokument zarchiwizował: Zbigniew Wójcik
Data wytworzenia informacji: 2013-10-03
Data udostępnienia informacji: 2013-10-03
Data zarchiwizowania informacji: 2014-12-02