Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Program szkolenia dla uczestników programu mediacji międzyrówieśniczej wytypowanych Gimnazjów z obszaru województwa lubelskiego w dniu 11 października 2013 roku.


Moderator:
SSO Eleonora Porębiak-Tymecka koordynator do spraw mediacji Sądu Okręgowego w Lublinie

10,00 - 10,10 wystąpienie Pana Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Lublinie Jerzego Rodzika;

10,10 - 10,20 wystąpienie przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Lublinie;
 
10,20 - 10,30 wystąpienia zaproszonych gości;

10,30 - 11,15 Mediacja międzyrówieśnicza a rozwiązywanie konfliktów w szkole i poza nią - 
                       podstawowe rodzaje mediacji międzyrówieśniczej,    
                       SSO Eleonora Porębiak-Tymecka - Sąd Okręgowy w Lublinie;

11,15 - 12,00 Pilotażowy program mediacji międzyrówieśniczej pod patronatem Rzecznika
                       Praw Dziecka, sposoby i metody rozwiązywania konfliktów
                      SSO Agnieszka Rękas - Sąd Okręgowy w Częstochowie delegowana do 
                      Ministerstwa Sprawiedliwości;

 12,00 - 12,15 przerwa;

 12,15 -13,00 Płaszczyzny konfliktów i ich diagnoza. Psychologia konfliktu ukierunkowana 
                       na mediacje szkolne i rówieśnicze - dr Małgorzata Artymiak
                       Katolicki Uniwersytet Lubelski;                

 13,00 - 13,45 Czy spory i konflikty w szkole, to to samo?  Rozwiązywanie  sporów bez
                      przemocy - wprowadzenie do mediacji szkolnej – Magdalena Giza - stały
                      mediator sądowy;
 
 13,45 – 14,00  Przyjęcie harmonogramu programu mediacji międzyrówieśniczej na rok szkolny 2013/2014;

 14,30 zakończenie szkolenia.


Kolejność wystąpień i program mogą ulec zmianie.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Organizator nie zwraca kosztów dojazdu i delegacji.
Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej im. B. Sekutowicza Sądu Okręgowego w Lublinie Przy ul. Krakowskie Przedmieście 43.


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Eleonora Porębiak-Tymecka
Dokument zarchiwizował: Zbigniew Wójcik
Data wytworzenia informacji: 2013-10-01
Data udostępnienia informacji: 2013-10-01
Data zarchiwizowania informacji: 2014-12-02