Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Program mediacji rówieśniczej – informacja z realizacji I etapu – konferencji połączonej ze szkoleniem pedagogów i dyrektorów szkół w dniu 27.09.2013 r.


W dniu 27 września 2013 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Sądu Okręgowego w Lublinie odbyła się konferencja połączona ze szkoleniem z mediacji rówieśniczej dla pedagogów z wytypowanych szkół.
    Pani SSO Eleonora Porębiak -Tymecka koordynator ds. mediacji przy Sądzie Okręgowym w Lublinie dokonała wprowadzenia, omówiła cele i elementy programu, dotychczasowe działania i plany na przyszłość.
    Pani Małgorzata Artymiak (Katolicki Uniwersytet Lubelski) przedstawiła płaszczyzny konfliktów i ich diagnozę, ze zwróceniem szczególnej uwagi na elementy psychologii konfliktu ukierunkowanej na mediacje szkolne i rówieśnicze.
    Pani Magdalena Giza Stały Mediator Sądowy dokonała wprowadzenia do praktyki mediacji szkolnej – ukazując etapy mediacji i podstawowe zasady jej prowadzenia.
    Uczestnicy konferencji – szkolenia zabierali głos w dyskusji zwracając uwagę na szanse i zagrożenia płynące z wprowadzenia programu mediacji rówieśniczej. Na zakończenie uczestnicy przyjęli następujące wnioski i rekomendacje do dalszej pracy:

I. do realizacji przez koordynatorów ds. mediacji przy Sądzie Okręgowym w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie
1. Zwrócić się o patronat wdrażanego programu do Ministra Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka oraz Ministra Sprawiedliwości.
2. Zorganizować szkolenia dla uczniów-kandydatów na mediatorów- w Sądzie Okręgowym w Lublinie.
3. Zorganizować w rejonie działania koordynatorów ds. mediacji spotkania z dyrektorami gimnazjów/szkół ponadgimnazjalnych, którzy zgłosili uczniów do realizacji programu.
4. Stworzyć rejestr adresów stron WWW, które posłużą wzbogacaniu wiedzy o mediacjach.
5. Utworzyć bazę kontaktów osób służących  pomocą realizatorom programu „Mediacje rówieśnicze”.
6. Promować działania szkół związane z wdrażanymi zadaniami wynikającymi z realizacji programu
II. do realizacji przez szkoły uczestniczące w programie:
1. Zwrócić się do organów prowadzących szkoły o współfinansowanie folderu/publikacji z pracami plastycznymi i literackimi uczniów-laureatów konkursu „Mediacje rówieśnicze” 2012r.
2. Upowszechniać mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktu przez realizację konkursów dla młodzieży, np. plastycznych, literackich.
3. W statutach szkół wprowadzić zapis o mediacjach/ negocjacjach  jako sposobie rozwiązywania konfliktu.
4. Wdrażać program mediacji w szkołach, ponieważ daje młodym szansę na rozwiązanie konfliktu  z możliwością naprawienia winy (sprawiedliwość naprawcza).
5. Oddelegować na szkolenia, o których mowa w punkcie 6., po dwóch uczniów ( z klas II lub III gimnazjów i I szkół ponadgimnazjalnych) oraz jednego nauczyciela z każdej szkoły realizującej program mediacji.
6. Wykorzystać interesujące sposoby promowania mediacji podczas „Tygodnia mediacji”, np. „Namiot mediacji”, „Salon mediacji”.

Przedstawicieli (nauczyciel i 2 uczniów) szkół biorących udział w realizacji programu prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 9 października 2013 r. na adres: grazyna.fijolek@kuratorium.lublin.pl


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Eleonora Porębiak-Tymecka
Dokument zarchiwizował: Zbigniew Wójcik
Data wytworzenia informacji: 2013-10-01
Data udostępnienia informacji: 2013-10-01
Data zarchiwizowania informacji: 2014-12-02