Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Szkolenia z mediacji I półrocze 2012 r.


Szanowni Państwo,

Centrum Mediacji Partners Polska  serdecznie zaprasza na szkolenia z mediacji w pierwszym półroczu 2012 r.

Zapraszamy do udziału w najbliższej edycji szkoleń z mediacji - w nowej, zmienionej formule. Dwuetapowy cykl szkoleniowy obejmuje szkolenie podstawowe - wprowadzenie do mediacji dla wszystkich specjalności oraz szkolenia specjalistyczne - dla osób zainteresowanych szczególnie mediacją rodzinną bądź mediacją w sprawach cywilnych i gospodarczych. Każdy uczestnik może wziąć najpierw udział w szkoleniu podstawowym a potem rozwinąć swe umiejętności specjalistyczne jako mediator rodzinny albo mediator w sprawach cywilnych lub gospodarczych. Można także zdobyć obie specjalności. Do udziału w szkoleniach specjalistycznych zapraszamy również praktykujących mediatorów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności zawodowe.
Uczestnikom naszych szkoleń oferujemy możliwość odbycia stażu praktycznego w zakresie mediacji rodzinnej w naszym Centrum.
Jeśli są Państwo zainteresowani zapoznaniem się ze szczegółami naszej propozycji, proszę kliknąć w poniższy  link i wysłać do nas wiadomość nie zmieniając jej tematu.

Oferta szkolenia

W pierwszym półroczu 2012 r. szkolenia z mediacji organizowane przez nasze Centrum  odbędą się w następujących terminach:

I Cykl szkoleń z mediacji: styczeń-marzec 2012

Szkolenie specjalistyczne dla mediatorów rodzinnych (40 godzin dydakt.) - 21-24 lutego 2012 (wtorek-piątek). Są jeszcze wolne miejsca; wszystkich zainteresowanych udziałem w lutowym szkoleniu, prosimy o kontakt telefoniczny (w godz. 10:00 - 18:00)
Szkolenie specjalistyczne dla mediatorów w sprawach cywilnych i gospodarczych (40 godzin dydakt.) - 13-16 marca 2012 (wtorek-piątek)

II Cykl szkoleń z mediacji: marzec-maj 2012

Szkolenie podstawowe (40 godzin zegarowych) -  29-31 marca i 12-14 kwietnia 2012 (obie sesje od czwartku do soboty)
Szkolenie specjalistyczne dla mediatorów rodzinnych (40 godzin dydakt.) - 8-11 maja 2012 (wtorek-piątek)
Szkolenie specjalistyczne dla mediatorów w sprawach cywilnych i gospodarczych (40 godzin dydakt.) - 22-25 maja 2012 (wtorek-piątek)

Szkolenia odbywają się w Warszawie. 

Szkolenia z mediacji prowadzone przez nasze Centrum to praktyczne i bardzo atrakcyjne wprowadzenie do wiedzy i umiejętności potrzebnych do uprawiania zawodu mediatora. Intensywne, dwuetapowe szkolenie - składające się w głównej mierze z praktycznych ćwiczeń i symulacji - daje uczestnikom szerokie rozeznanie w pracy mediatora:  zaznajamia z technikami mediacyjnymi oraz umiejętnościami komunikacyjnymi i negocjacyjnymi niezbędnymi do prowadzenia mediacji, uczy zbliżania stanowisk stron i konstruowania porozumień mediacyjnych, przedstawia specyfikę różnego rodzaju konfliktów oraz ukazuje  sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i barierami w mediacji. Poznają Państwo specyfikę mediacji i zobaczą Państwo, jak czujecie się w roli mediatora - czyli osoby, która pomaga zwaśnionym stronom rozwiązać konflikt, nie narzucając im własnych opinii, preferencji czy rozwiązań. Nasze szkolenia  gromadzą zawsze ludzi różnych profesji, środowisk i zainteresowań  i odbywają się w przyjaznej, niekrępującej atmosferze, która sprzyja zdobywaniu  nowej wiedzy i umiejętności.
Ramowe programy szkolenia podstawowego i szkoleń specjalistycznych znajdą Państwo poniżej.

Program ramowy szkolenia podstawowego (główne zagadnienia)

 • Psychologiczne aspekty konfliktu
 • Definicja mediacji i jej miejsce wśród innych metod rozwiązywania konfliktów i sporów
 • Rodzaje i style prowadzenia mediacji
 • Polskie regulacje prawne dotyczące mediacji w sprawach karnych, nieletnich, cywilnych, rodzinnych i gospodarczych oraz regulacje europejskie
 • Rola mediatora i zasady mediacji
 • Kiedy można, a kiedy nie można podjąć się mediacji?
  a) ocena adekwatności sporu i gotowości stron do mediacji
  b) jak postępować w przypadkach wątpliwych?
 • Etapy mediacji, zadania i postępowanie mediatora na każdym etapie
 • Zawieranie umowy o mediację
 • Techniki ułatwiające osiągnięcie porozumienia (rozdzielanie kwestii, łączenie, podejście problemowe)
 • Warunki trwałości porozumienia, język porozumienia
 • Wybrane techniki komunikacyjne zwiększające skuteczność mediatora
 • Umiejętność budowania realistycznego porozumienia końcowego
 • Standardy i etyka postępowania mediatora

Program ramowy szkolenia specjalistycznego dla mediatorów rodzinnych

 • Specyfika konfliktów rodzinnych i małżeńskich
 • Dyrektywność i niedyrektywność - budowanie samoświadomości mediatora
 • Źródła nierównowagi sił w mediacji i sposoby radzenia sobie z nią
 • Reakcje dzieci na rozwód
 • Jak pomóc rodzicom przejść od konfliktu małżeńskiego do współpracy rodzicielskiej
 • Opieka naprzemienna/zrównoważona
 • Sposoby włączania dzieci do mediacji
 • Przemoc w rodzinie (typy przemocy, wpływ na mediację, diagnozowanie, możliwe działania stron i mediatora)
 • Radzenie sobie z emocjami w mediacji
 • Techniki mediacyjne w ostrych konfliktach
 • Radzenie sobie z blokadami
 • Kontekst prawny konfliktów rodzinnych (rozwód, separacja, ustroje majątkowe małżonków, władza rodzicielska, alimentacja)
 • Umiejętność współpracy ze współmediatorem/ką
 • Zasady współpracy z ekspertami zewnętrznymi

Program ramowy szkolenia specjalistycznego dla mediatorów w sprawach cywilnych i gospodarczych

 • Specyfika sporów cywilnych i gospodarczych
 • Uwarunkowania prawne sporów cywilnych i gospodarczych
 • Dyrektywność i niedyrektywność - budowanie samoświadomości mediatora
 • Przygotowanie się do mediacji w sprawach cywilnych lub gospodarczych
 • Prowadzenie procesu negocjacji
 • Sporządzanie ugody mediacyjnej
 • Obecność prawników w mediacji
 • Mediacje wielostronne
 • Radzenie sobie z emocjami w mediacji
 • Umiejętność współpracy ze współmediatorem/ką
 • Zasady współpracy z ekspertami zewnętrznymi
 • Bariery w mediacji - przyczyny i sposoby ich pokonywania

Proszę kliknąć w poniższy  link i wysłać do nas wiadomość nie zmieniając jej tematu, jeżeli chcą Państwo  zapoznać się ze szczegółami naszej propozycji.

Oferta szkolenia

Z pozdrowieniami,

Zespół mediatorów i trenerów Centrum Mediacji Partners Polska
Tel./faks: (22) 409 53 83, (22) 825 40 83 (codziennie w godz. 10:00-18:00)
www.mediacja.org
mediator@mediacja.org 


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Eleonora Porębiak-Tymecka
Dokument zarchiwizował: Zbigniew Wójcik
Data wytworzenia informacji: 2012-01-31
Data udostępnienia informacji: 2012-01-31
Data zarchiwizowania informacji: 2014-12-02