Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Wolne stanowiska sędziowskie


Informacje dla kandydatów na wolne stanowisko sędziowskie w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie.

Szanowni Państwo !
Osoba zgłaszająca swoją kandydaturę na wolne stanowisko sędziowskie w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie do dokumentów zgłoszeniowych wynikających z przepisów zawartych w art. 57 § 1 do § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) powinna załączyć dodatkowo dokumenty wskazane poniżej, mające na celu usprawnienie procedury konkursowej :
- ankietę (wraz z oświadczeniem) dla osób ubiegających się o stanowisko sędziowskie w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie,
- oświadczenie dotyczące sporządzonych ocen,
- kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- kserokopię dyplomu złożenia egzaminu sędziowskiego bądź innego uprawniającego do ubiegania się
o wolne stanowisko sędziowskie,
- w przypadku posiadania – kserokopie opinii służbowych, rekomendacji, certyfikatów, zaświadczeń dotyczących ukończenia szkoleń bądź studiów podyplomowych.

Dokumenty zgłoszeniowe należy wypełnić w wersji elektronicznej bądź papierowej.
W szczególności należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazywanie informacji dotyczących okresów zatrudnienia, wymiaru etatu, w przypadku zatrudnienia w sądownictwie bądź prokuraturze – nazw wydziałów.
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza medycyny pracy) oraz zaświadczenie psychologiczne nie mogą być wydane wcześniej niż na 6 miesięcy przed zgłoszeniem kandydatury. Wyżej wymienione zaświadczenia respektowane będą tylko w oryginałach lub odpisach notarialnych.
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego nie może być wydana wcześniej niż na 3 miesiące przed zgłoszeniem kandydatury. Wyżej wymieniona informacja respektowana będzie tylko w oryginałach lub odpisach notarialnych.
Kandydaci zajmujący stanowisko asystenta sędziego składający projekty orzeczeń lub uzasadnień w formie elektronicznej, do nośnika winni załączyć pisemne oświadczenie sędziego (ze wskazaniem sygnatur spraw) potwierdzające sporządzenie przez kandydata przedstawionych projektów.
Projekty orzeczeń lub uzasadnień w formie papierowej należy wydrukować dwustronnie, każdy z nich powinien być poświadczony przez sędziego.  
 
W przypadku zmian danych personalnych, miejsca pracy, zajmowanego stanowiska i danych kontaktowych należy niezwłocznie zawiadomić Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie.

Pliki do pobrania:


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Marcin Florek
Dokument zarchiwizował: Zbigniew Wójcik
Data wytworzenia informacji: 2014-01-15
Data udostępnienia informacji: 2014-01-15
Data zarchiwizowania informacji: 2014-10-14
 
Opis pliku:Karta zgłoszenia ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Marcin Florek
Data wytworzenia informacji:2014-01-15
Data udostępnienia informacji:2014-01-15
Opis pliku:Ankieta ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Marcin Florek
Data wytworzenia informacji:2014-01-15
Data udostępnienia informacji:2014-01-15
Opis pliku:Oświadczenie dot. sporządzonych ocen ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Marcin Florek
Data wytworzenia informacji:2014-01-15
Data udostępnienia informacji:2014-01-15
Opis pliku:Oświadczenie lustracyjne ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Marcin Florek
Data wytworzenia informacji:2014-01-15
Data udostępnienia informacji:2014-01-15
Opis pliku:Inf o złożeniu oświadczenia lustracyjnego ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Marcin Florek
Data wytworzenia informacji:2014-01-15
Data udostępnienia informacji:2014-01-15